نکته 11: بررسی کامل موضوع عکاسی

بستن


نکته 11: بررسی کامل موضوع عکاسی

 

همیشه در یک موقعیت عکاسی موارد بسیاری وجود دارد که در نگاه اول قابل تشخیص نیستند.

توجه به این مسأله باعث ثبت نماهای مختلفی از یک بنا یا منظره می شود یا عکاسی از یک رخداد که افرادی در آنجا مشغول فعالیت هستند. بر مبنای آن چه طبیعت انسانی نامیده می شود، هنگامی که گمان می کنیم عصاره و جوهر موضوع را درآورده و چند عکس خوب در چنته داریم، وسوسه می شویم که آن را روز کاری موفقی بنامیم و قصد ترک موضوع را کنیم. این لزوماً از سر تنبلی و سهل انگاری نیست،بلکه از روی اغنا و رضایت درونی است. یک معادله ی پارادوکسی حکم می کند هر چه درجه ی رضامندی شما از عکس های گرفته شده بیشتر باشد، تمایل به نماندن و رفتن از آن مکان بیشتر است که ممکن است این رضایت از خویش باعث از دست رفتن چند عکس فوق العاده شود.

دو راه برای مکاشفه ی بیشتر وجود دارد:

نخست این که وضعیت را بررسی کنید، موضوعات دیگر را جست و جو کنید و یا زاویه دیدهای دیگر را بسنجید.

دوم آن که با تکیه بر تکنیک های مختلفی که دوربین در اختیارتان قرار می دهد ببینید که مثلاً اگر همان موضوع را با لنز، یا فاصله کانونی های متفاوت عکاسی کنید، چگونه می شود. و یا با شرایط نوری مختلف مثلاً سرعت های شاتر پایین تر و یا بالاتر، دیافراگم های بسته تر و یا بازتر.

این اصل بنیادین را به یاد داشته باشید که همیشه موقعیتی جدید برای کشف وجود دارد. همین اصل دلیل خوبی است برای این که مدام جای خود را در هنگام عکاسی تغییر دهید و به زاویه دید جدید برسید و همیشه به خاطر داشته باشید که ممکن است کمی آن طرف تر عکس خوبی به انتظار شما نشسته باشد. اما اگر این امکان وجود ندارد بکوشید تمام احتمالات موضوع اول را که عکاسی کرده اید بررسی کنید.

گاهی هم در بعضی موارد به دلیل بروز مشکلات متوقف می شوید.

انسل آدامیز می نویسد: «... این گفته ادوارد وستون همواره آویزه ی گوشم است که می گوید اگر این جا به انتظار چیزی بنشینی، چیز دیگری را در مکانی دیگر از دست خواهی داد.» خوب این مسأله واقعاً وضعیت دشواری برای یک عکاس در هنگام عکاسی ایجاد می کند.

مجموعه عکس های میمون های برفی

مجموعه عکس های میمون های برفی

در این مجموعه عکس هر صحنه و هر موقعیت جنبه ی متفاوتی دارد.

یکی از اولین مهارت ها برای هر نوع عکاسی گزارشی پوشش تصویری کامل موضوع تا جایی که امکان پذیر است.

در این مورد میمون های برفی در زمستان کوه های ناگانوی ژاپن، موضوع اصلی هستند.

در این مجموعه اشاره ای به نوع رفتار این حیوان و گوناگونی اندازه ی نماها از نمای پرتره Close-up تا نماهای دیگر شده است.

در ضمن آن قدر که به رفتارهای این میمون ها توجه می شود، کمتر عکسی گرفته شده که نشانگر فزونی تعداد عکاسان نسبت به موضوع باشد.

مقسم

پی نوشت: لازم به ذکر است، علت پایین بودن کیفیت تصاویر به دلیل اسکن شدن عکس ها می باشد.

ورود کاربر

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت