نکته 42: ثبات خود را در عکاسی بهبود بخشید

بستن


ثبات خود را در عکاسی بهبود بخشید

 

هر چند آزمایش قبلی زیرکانه و کافی به نظر بیاید باز هم دست از تلاش برای بهبود بر ندارید. ثابت نگاه داشتن دوربین در دست، مانند ثابت نگاه داشتن یک تفنگ یا تیر و کمان است. پس بسیاری از تمرین های این ورزشکاران در عکاسی روی دست نیز کاربرد دارد. در زیر چند تکنیک مختلف در دست گرفتن و فشردن نرم دکمۀ شاتر را به شما نشان می دهم.

محکم گرفتن دوربین

شیوه های به دست گرفتن دوربین خود یک مبحث، و تغییر شکل دوربین های دیجیتال SLR جدید حاصل ده ها سال تجربۀ تولید کنندگان دوربین است. برای با تعادل نگاه داشتن دوربین، رعایت دو اصل استواری و دست رسی به کنترل دوربین لازم است.

شیوۀ ایستادن

هنگام عکاسی، بدن شما نگاه دارندۀ دوربین است. در حالت ایستاده برای استواری و تعادل بیشتر، باید پاها به اندازۀ عرض شانه از یکدیگر فاصله داشتهب اشند، و یکی از پاها کمی جلوتر از پای دیگر قرار گیرد، در حالی که مچ پا به سمت بیرون باشد. به اضافۀ این که دوربین را در مرکز ثقل بدنتان نگاه دارید. وزن بدن بین هر دو پا تقسیم شده باشد و بهتر است مقدار کمی به سمت جلو خم شوید.

تکیه گاه

از هر آن چه در نزدیکی شما وجود دارد، به عنوان یک تکیه گاه استفاده کنید، به طوری که هنگام عکاسی راحت بوده و نسبت به موضوع زاویۀ دید خوبی داشته باشید.ب رای مثال از دیوار به راحتی می توانید به عنوان تکیه گاه استفاده کنید به صورتی که ساعد و سر را به دیوار تکیه داده، و با پای مخالف دستی کهب ه دیوار چسبیده، بدن را با کمی فشار به دیوار تکیه دهید.

آدرنالین

هورمون طبیعی بدن که در شراط هیجان انگیز عکاسی افزایش می یابد. در صورت افزایش این هورمون تکان های بدن در هنگام کار عکاسی زیاد می شود و در مجموع بر خلاف استوار ایستادن عمل می کند. اگر چه مشکل است که در برابر آن کاری انجام دهید، ولی آرامش داشته باشید و به نکتۀ بعدی در خصوص تنفس توجه کنید.

تنفس

تنفس آهسته، عمیق و منظم باعث ایجاد ثبات در کل بدن می شود. به یاد داشته باشید که نگاه داشتن تنفس برای چند ثانیه هنگام عکاسی شاید کارآمد باشد، ولی بعد برای جبران آن شرومع می کنید به تنفس شدید که همین امر باعث تکام خوردن بیشتر بدن می شود.

زمان بندی

فشردن دکمۀ شاتر وقتی کاملاً بازدهم انجام شده زمان مناسبی برای عکاسی با کمترین مقدار تکان دوربین است.

حرکت به سمت موضوع

این شیوه یکی از روش های تیرانداز خوب است. با استفاده از قانون اینرسی (جرم × شتاب) می توان بر تکان های کم غلبه و به خوبی با لنزهای بلند عکاسی کرد. بدین ترتیب که به آرامی به سمت کادری که مد نظر شما است حرکت کنید، و بی درنگ عکس بگیرید. برای این، کارد مناسب را انتخاب کنید و توجه کنید که به جای کوبیدن بر روی دکمه شاتر، به آرامی آن را فشار دهید. (نکتۀ 44)

تکیه گاه محکم

هر جا تکیه گاه محکمی برای دوربین پیدا کردید، دوربین را روی آن قرار دهید یا به آن تکیه دهید و عکس بگیرید، البته گاهی اوقات هم باعث محدود شدن دقت شما در کادربندی موضوع می شود.

تثبیت کنندۀ تصویر

(Imags Stabilizer)

در حال حاضر در چندین لنز حرفه ای ابزاری به نام تثبیت کنندۀ تصویر (Image Stabilizer) نصب شده و روش کار این مکانیزم چنین است که یکی از عدسی های داخل لنز از 4 سو به کمک 4 سیستم بسیار خاص آهن ربایی به حالت تعلیق قرار گرفته و چنان چه به علت، تکان، عدسی تمایل به حرکت به سویی را داشته باشد، آهن ربای سمت مخالف آن را به همان اندازه درجهت عکس هدایت می کند در نتیجه تصویر ثابت می ماند. البته این لنزها گرانقیمت هستند، ولی در عوض قادر به ثابت نگاه داشتن تصویر باندازه 2 یا 3 استاپ هستند. مثلاً اگر سرعت واقعی شاتر 10/1 ثانیه باشد، در عمل به کمک این لنزها مانند سرعت های 20/1 و یا 80/1 ثانیه عکاسی می شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت