نکته 52: تقسیم بندی کادر در عکاسی

بستن


تقسیم بندی کادر در عکاسی

 

کادر عکس دارای یک طبیعت خاص است که به قسمت های مختلفی تقسیم می شود. آن چه این تقسیم بندی را ایجاد می کند و جود بخش های گوناگون مانند رنگ، رنگ مایه و بات است که با خطوط، جدا و مشخص شده اند. این نوع تقسیم بندی در عکاسی بیش از نقاشی کارآیی دارد، زیرا شما هر آن چه را از منظره می بینید، ثبت می کنید؛ بنابراین تقسیم بندی بخش مهمی از تشخیص چگونگی تقسیم بندی و تنظیم نقطۀ دید، زاویه، فاصله کانونی و ... است، هنگامی که چیدمان این عوامل درست صورت بگیرد، رضایت خاطر شما نیز فراهم می شود.

آنچه مسلم است این است که چگونه خطوط و بخش ها در کادر انتخابی مشخص شده باشند و ساده ترین و رایج ترین مقیاس «خط افق» است. توجه به خط افق مشابه تقسیم بندی برای قرار ددن یک تک موضوعی در کادر است. بنابراین، تقسیم بندی کادر و چگونگی قرارگیری موضوع ها در آن با هم در ارتباط نزدیک هستند. گاهی این تقسیم بندی در تضاد میان یک نقطه با یک بخش، و گاهی در بخش ها یمختلف ایجاد می شود. همچنین فراموش نکنید که «خطوط» در تقسیم بندی کادر نقش مهم و متفاوتی ایفا می کنند، که نمونۀ کاملاً مشخص آن در صفحۀ قبل ذکر شده است. به شکل مفهومی قرار دادن یک موضوع واحد در کادر به صورت خود به خودی بیانگر تقسیم کادر به دو شکل افقی یا عمودی است.

همانند قرارگیری موضوع هنگام ترکیب بندی، یک روش کارآمد این است ه فکر کنید بخش های تقسیم شده بر هم تأثیر متقابل می گذارند. بنابراین تنظیم یکی در مقابل دیگری، مانند بزرگ تر در برابر کوچک تر، صحنه ایویا یا دینامیک ایجاد می کند.

یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها، بدون در نظر گرفتن معنای خاص، تقسیم بندی افقی و عمودی است. اگر از یک خط افقی در عکس خود استفاده کنید، یک تقسیم بندی سادۀ افقی ایجاد می کند. مثلاً یک درخت در پیش زمینه، به شما می گوید که باید تقسیم بندی عمودی انجام دهید. به طور طبیعیف چشم انسان توانایی مدیریت تعدادی اندک از بخش های مختلف یک صحنه را هنگام تقسیم بندی کادر در یک زمان خاص دارد، و اگر با تقسیم بندی چند گانه ای رو به رو شود، نتیجه در ابتدا این طور به نظر می رسد که تنها شکل و بافت موضوع ها مودر توجه قرار گرفته و حس بخش های مجزا را از یکدیگر از بین رفته است.

هنگام استقرار صحیح و پویای یک موضوع در کارد، ابتدا تناسب هر بخش را در نظر بگیرید که ایجاد یک رابطه همراه با تضاد میان بخش ها کرده باشد. وقتی موضوع درست در وسط کادر قرار گیرد، کادر به دو بخش با فضای مساوی تقسیم می شود. تأثیر این نوع کادر بندی بسیار قراردادی و متقارن به نظر می رسد در حالی که تفاوت هایی که در طرف دیگر خط تقسیم بندی وجود دارد، مثل رنگ، رنگ مایه، محتوا و غیره، که خودنمایی نمی کند. تقسیم بندی های متعادل دیگر بین یک به سه یا دو به سه و 40 تا 60 درصد کادر است. در این جا تقسیم بندی طلایی که معروف ترین تقسیم بندی موزون در زمینۀ هنر است و باعث ایجاد یک رضایت درونی در بیینده می شود (نسبت بخش کوچک تر به بزرگ تر برابر است با بخش بزرگ تر در کادر مودر نظر) که تقریباً این تقسیم بندی برابر 1: 6/1 است. در بسیاری از موادر هم شما می توانید از توازن پیروی نکنید و می توانید تقسیم بندی را با شناختی که نسبت به اصول آن دارید، تغییر دهید.


در این عکس چیدمان دو حجم کوچک هندسی، مقابل در ورودی یک کارگاه صنعتی انجام شده است.

به دلیل وجد بخش مستطیل شکل و دو خط عمودی موجود، برای عکاسی کادر عمودی انتخاب شد،

سپس با قرارگیری یکی از حجم ها در قسمت پائین و یک طرف کادر ایجاد حس وزن در یک قسمت عکس به وجود آمد .

 

 

برش کادر در ترکیب بندی این عکسف به دلیل ساختار و پتانسیل خاص موجود در فضای این موزه صورت گرفت که ایجاد یک تقسیم بندی جالب کرده است.

زیرا عکس به شکل های هندسی روی دیوار برای کامل شدن نیاز دارد،

بدین ترتیب آثار سیاه و سفید روی دیوار نمایشگاه حالت تعادل را در فضا ایجاد کرده که در قسمت راست عکس به خوبی دیده می شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت