نکته 54: جوهر جزئیات عکس

بستن


جوهر جزئیات عکس

 

ابعاد موضوع یکی از مواردی است که می توانید با هدف ایجاد تنوع بصری و پوشش بیشتر کادر، دست مایۀ بازی شما شود. گاهی در بخش کوچکی از ابعاد موضوع، بیشترین پیام نهفته است، و با کاردبندی درست این پیام از آن چه در موضوع بزرگ تر وجود دارد، گاهی مؤثرتر برای بیننده نمایان می شود. بنابراین یک موضوع بزرگ می تواند در بخش کوچکی از آن موضوع خلاصه شود و تأثیر گذار شود. نکتۀ مهم دیگردر مورد جزئیات یک موضوع این است که اغلب دیده نمی شوند، بنابارین وظیفۀ عکاسی این است که به طور مستقیم توجه بیننده را به سمت آن چه مورد نظرش است، جلب کند، بدین ترتیب ثبت جزئیات یک موضوع می تواند در عکاسی بسیار مهم باشد. به خاطر بسپارید که این جهان، جهان مشاهدۀ نزدیک است، ثبت بخش هایی از موضوع مهم است که دیگران بدون توجه از کنار آن می گذرند.


قاعدتاً این ها نوعی ماسک (نقاب) هستند و نیز مشخصاً به منظوری این جا آویخته شده اند.

در حقیقت این ماسک ها برای درمان لیزری بیماران سرطانی به کار می رود ولی این چیدمان برای عکاسی راهی است غیر مستقیم به منظور به نمایش درآوردن این روند درمان.

 

 

این عکس دستان پیرزنی در شرق Flores از کشور اندونزی را نشان می دهد. من و راننده ام پس از یک رانندگی طولانی توقف کرده بودیم.وقتی پیرزن را دیدم، اول به فکرم رسید که یک پرتره از او بگیرم بعد با او شروع به صحبت کردیم. هنگام صحبت توجه من به خطوط دستان پیرزن جلب شد که مقابل پیراهنش قرار داده بود، به همراه النگوهاییاز جنس عاج که تضادجالبی بین آنها ایجاد شده بود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت