نکته 57 : حرکت مورب در عکاسی

بستن


حرکت مورب در عکاسی

 

وجود خطوط مورّب باعث ایجاد پویایی در عکس می شود. رد واقع این خطوط نوعی تحرک در کادر ایجاد می کند و گویی تأثیر این حرکت در تمام عکس دیده می شود.

در دوربین، بسیاری از خطوط مورّب به کمک زاویۀ دید و پرسپکتیو خلق می شوند. خطوط افقی و عمودی بناها، خیابان ها و دیگر سازه های دست بشر وقتی از یک زاویۀ عکاسی شوند در انتهای تصویر نسبت به یکدیگر هم گرایی دارند. هر چه زاویه بازتر و فاصلۀ کانونی کوتاه تر باشد، تلاقی خطوط بیشتر است، بنابراین حرکت قوی تری دیده می شود. در عکاسی معماری، عکاسان معمولاً برای اصلاح این خطای طبیعی لنز، دست به هر کاری می زنند، زیرا چشمان ما در زندگی طبیعی این خطا را تصحیح می کند، اما برای یک ترکیب بندی پویاتر، باید از خطوط مورب استفاده کرد. حتی گاهی هم با استفاده از بازترین زاویۀ لنز زوم و تکنیک Tilt دوربین، این خطا را میتوان تشدید کرد.


این حیاط به سبک ژاپنی را می توان با کادربندی مربع هم عکاسیکرد، اما با استفاده از یک لنز زاویه باز و ترکیب بندی عمودی از گوشۀ انتهایی این فضا عکس گرفته شد که پویایی و حرکت بیشتری ایجاد کرده است، به خصوص تأثیر گذشت زمان و خطی نقره ای رنگ و مورب از تابش نور خورشید، باعث شد که خطی دیگر به خطوط اریب این صحنه اضافه شود.

 

از تراز خارج کردن دوربین گاهی باعث افزایش کاربرد خطوط گرافیکی در قطرکارد می شود مانند پرتره این هنرمند.

با استفاده از نمای زاویه باز، و فاصلۀ کانونی کم وقتی نقطۀ دید کاملاً نزدیک و با زاویه است، تلاقی خطوط مورّب به طور اتوماتیک ایجاد می شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت