نکته 58: تاثیر خطوط منحنی در عکاسی

بستن


تاثیر خطوط منحنی در عکاسی

 

خطوط منحنی نیز به سان خطوط مورّب دارای توان تأثیر گذار یدر مواردی مانند حرکت، جهت و احساس کلی تحرک اند. این خطوط نسبت به خطوط افقی و عمودی ایجاد آرامش می کنند، به معنای دیگر دارای حسی روانهستند. البته خطوط منحنی نسبت به خطوط افقی، عمودی و مورّب در صحنه سخت تر دیده می شوند، زیرا نمی توان به مانند خطوط مورب با استفاده از یک لنز واید انگل و انتخاب زاویۀ دید مناسب آن را ایجاد کرد. اما اگر چچه کمتر یده می شوند، ولی خطوط منحنی در عکس ها جذابیت بیشتری دارند، و مانند بسیاری از فاکتورهای گرافیکی مانند نقطه، خط و شکل ها آن در عکس نقش مهمی را ایفا می کنند. البته به شرطی که به طور مصنوعی ساخته نشده باشند؛ زیرا عکاسی کردن از یک منحنی که قبلاً شخصدیگری مانند یک آرشیتکت یا گرافیست آن را ساخته امتیاز برای شما و عکستان محسوب نمی شود. این نمونه مقصود مرا بیان می کند: بدون اصرار و تعمد و به طرزی نامحسوس خطوط منحنی هویت ساختاری و جذابیت به یک عکس عادی افزوده است.


برای تهیۀ پرترۀ محیطی از هنرمند اهل شانگهای، Liu Jian Hua، نیاز به یک موقعیت داشتم.کارگاه او پر از وسایل و شلوغ بود. تنها جای خلوتی که پیدا کردم این بالکن بودکه یکی از کارهایش هم روی زمین قرار داشت. مدل یک کشتی که از پهلو به نرده ها تکیه داده شده بود. این مدل دارای خطوط منحنی بود پس چرا در این عکس قرار نگیرد؟ بنابراین او را در پشت مدل قرار دادم و از او خواستم که از فراز بالکن پائین را نگاه کند. جالب اینکه ایستادن او هم کمی حالت انحنا پیدا کرد. در یک لحظه وقتی پائین بالکن را نگاه می کرد مجموعه ای از خطوط منحنی ایجاد شد و من عکس گرفتم.

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت