نکته 60: در جستجوی نظم در عکس

بستن


در جستجوی نظم در عکس

 

وجود نظم یا ریتم (Rhythm) بصری در تصویر مترادف با آهنگ در موسیقی است. نظم در عکس شامل هماهنگی میان نقش و نگارها و تکرار آن ها در کادر است، که بیشتر از همه، ایجاد حس جهت و چرخش می کند. مانند آن چه در این دو تصور دیده می شود، چشم ها پس از دیدن عکسی با ریتم و نظم خاص دارای نوعی حس خوشایند بصری می شود. با توجه به کاربردهای دیگر خطوط و شکل ها، نباید در نظم حاکم در عکس اغراق شود، به همین دلیل عکاس باید هنگام کاردبندی تمرکز بیشتری داشته باشد تا کادری درست را انتخاب کند که دیگر نیازی به اصلاح با نرم افزارهای ویرایش تصویر نباشد.


ردیف سربازان تایلندی با یونیفورم های رسمی ایجاد تصویری با نقش و نگارهای تکرار شونده در کارد، نمایی با نظم و ضرب آهنگ بصری به وجود آورده است. برای ایجاد تأثیر بیشتر با لنز بلند مانند تله 600 میلی متر و از زاویه عکس گرفته شده است. هنگام کادربندی افقی تصویری با نظم و ممتد از گوشۀ چپ به گوشۀ راست کادر ایجاد کرده است.

 

نمایی دیگر از تکرار موضوع و رنگ، طراحی روح بخش در این کادر دختری را در حال آماده کردن چترهای رنگارنگ کاغذی تایلندی در حیاط کارگاه نشان میدهد. همان طور که در عکس سربازها هم دیده شد، کلید موفقیت و تأثیر گذاری این عکس ها در پر کردن کادر از موضوع با شکل و نظم موجد در آن است به طوری که چشم خیال کند که این طرح ها بی پایان اند.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت