نکته 62: چیدمان عکس

بستن


چیدمان عکس

 

همان طور که مشاهده کرده اید، هر وقت خطوط و شکل ها در یک نمای مشخص و متفاوت قرار بگیرند، به تصویر ساختاری می دهند. به همین ترتیب، وقتی چند موضوع در یک کادر، در یک خط یا شکلی خاص با یکارتباط گرافیکی در کنار هم قرار می گیرند، دارای پیوندی با یکدیگر می شوند.

در واقع، در این مسیر گمراهی زیادی به وجود می آید، به ویژه تصویر این که یک عکس «باید» این نوع چیدمانی را داشته باشد. برای انجام اینکار به طور مرتب، باید درون عکاس به صورت یک شیوۀ رفتاری نهادینه شود، اما در یکموقعیت خاص هم، وقتی شرایط فراهم شود، کشف و درک آن بسیار ارزشمند می شود. این شویه را ماند هر روش دیگر، به راحتی میتوانبه عنوان یک ترفند جالب به جای یک تغییر در شیوۀ مرسوم ترکیب بندی به کار برد. این جا دو مثال آورده شده، وقتی کنار یکدیگر گذاشته می شوند، شامل یک موضوع یا بخش های دیگر ازپس زمینهای که در آن قرار گرفته که بی شباهت نیستند. بدیهی است که احتمالات زیاد دیگری در خصوص ترکیب بندی برای عکاسان وجود دارد، که بسیار به سلیقۀ شخصی هر عکاس بستگی دارد. شاید شما ابداً با این عقیده موافق نباشید، زیرا مرز بین نظم و خلاقیت به باریکی یک خط است.


 

این مثال مجموعۀ چهار تصویر از یک موضوع در حالتهای مختلف است. همیشه جزئیاتی وجود دارد که در نگاه اول آن ها را انتخاب می کنید، اما با کمی تغییر در جای دوربین بیشتر مشخص می شوند. کمی جا به جایی دوربین ارتباط میان اجزای تصویر را تغییر می دهد، و یک اختلاف به نفع هر یک از این روش ها وجود دارد که باعث می شود من از یک موضوع با چندین حالت عکاسی کنم. در این مثال شکلهای گرافیکی نکته را کاملاً در خصوص قرارگیری موضوع ها مشخص کردهاند. با وجود حاشیۀ کم، من شمارۀ چهار ر اترجیح می دهم.

در این عکس که مردی روی سکوی کنار دریاچه چمباتمه زده، هیچ ارتباطی بین ساختمانهای بلند در دوردست وجود ندارد، اما مقدار و تیرگی کنتراست و بازتاب ساختمان های بلند در آب یک ارتباط خاص ایجادکرده، که کاملاً از موقعیت های عادی جدا است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت