نکته 63: قرار گرفتن عناصر تصویر در کنار هم

بستن


قرار گرفتن عناصر تصویر در کنار هم

 

Juxtaposition یکی از ابزارهای مهم در ترکیب بندی عکاسی است. زیرا همۀ ما ارتباط موجود میان اشیا را دوست داریم، و عکاسی به عنوان یک رابط امتیاز رفع آنی آشفتگی های بصری زندگی روزمره ما را فراهم کرده است، بنابراین بهترین کار با توجه به ارتباط موجود، آوردن چند موضوع در یک تصویر است. اگر چه یک طرح گرافیکی ساده است، اما بسیار کارآمد. است.

هنگام ترکیب بندی، انتخاب زاویۀ دید کار اصلی است، اما مهم، مشاهده قابلیت ارتباطی موجود میان اجزای مختلف کادر است. اینشیوه بیشتر هنر است تا فنو تکنیک، و می توان نتیجه گرفت که تنها با چند فرمول ساده نمی توان به نتیجه رسید. پس از نظر ترکیب بندی، واضح است که مجاورت کمک می کند به ساده کردن صحنه و حذف بخش های اضافی که توجه را از موضوع اصلی دور می کند.

موارددیگری که در این فصل به آن اشاره می شود عبارت اند از: ترکیب بندی بر اساس کنتراست، تقسیم بندی پویا و سادگی که میتوانند سودمند باشند.

کنار هم قرارگیری چند موضوع با استفاده از یک لنز زاویه باز (wide- angel) از نظر تکنیکی با لنز تله فتو (telephoto) کاملآً تفاوت دارد، ولی هر دو کاملاً مؤثر هستند. تکنیک استفاده از لنز زاویه باز زمانی مفید استکه موضوعی کوچک تر در پیش زمینه وجود دارد، امّا می خواهید اندازۀ آن نسبت به موضوع بزرگ تری که در پس زمینه آن قرار گرفته، به شکلی اغراق آمیز دیده شود. با کمی تغییر جای دوربین تأثیر زیادی در ترکیب بندی به وجود می آید، و انتخاب عمق میدان مناسب به راحتی بیشترین وضوح تصور را ایجاد می کند (اما فراموش نکنید آن قدر که امکان دارد دیافراگم را ببندید).

اما بااین لنز تله فتو، برای مشاهدۀ تغییر ارتباط میان چند موضوع بایدمحل قرارگیری دوربین بیشتر تغییر کند، اما این جا به جایی دوربین، در تصویر نسبت به یک لنز کوتاهتر تغییر کمتری ایجاد می کند. اثر فشردگی تله های بلند در نزدیک کردن دو عنصر دور از هم و اندازه های نسبی آن ها ارزشمند است.


گوناگونی در موضوع «شکل های مختلف در یک منظره»، و قرا رددن یک موضوع کوچک در کادر تأکیدی بر اندازه و فضای تنظیم شده برای آن است. دراین عکس دو زن مسلمان پائین برج های پتروناس کوآلالامپور، سمبل پیشرفت کشور مالزی ایستاده اند، بدین ترتیب تضاد بین سنت و پیشرفت نمایان شده است. این عکس با لنز 20 میلی متر گرفته شد.

 

آگهی مخدوش و پاره شده، وی هنوز قابل تشخیص بازیگرلئوناردو دی کاپریو در کنار یک تاکسی سه چرخه در حال تعمیر تضاد غریبی را ایجاد کرده، این عکس با یک تله 120 میلی متری عکاسی شده است.

ورود کاربر

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت