نکته 66: عکاسی با لنز زوایه باز برای نشان دادن تحرک

بستن


عکاسی با لنز زوایه باز برای نشان دادن تحرک

 

قبلاً دیدیم که چگونه یک لنز واید انگل تأثیرات ذهنی خویش را بر تصویر تحمیل می کند. اما این لنزها به همان انازه تأثیرات بصری مهمی را بر ساختار گرافیکی تصویر برجای می گذارند. یکی از این تأثیرات اعوجاج (distortion) لنز است که ناشی از فشرده کردن میدان دید و سیعی در سطحی کوچک مانند یک صفحه، دیوار،عکس چاپ شده و یا صفحۀ مانیتوراست. البته این اعوجاج وقتی که از یک فاصلۀ نزدیک به یک عکس بزرگ نگاه می کنید، دیگر به چشم نمی آید.

تفاوت میان گسترۀ پوشش تصویری یک لنز با زاویهباز واندازۀ عکس، باعث واپیچیدگی بیشتر تصویر می شود. لنزهایی با فاصله کانونی 20 efl میلی متری یا کوتاه تر اعوجاج بیشتری در تصویر ایجاد می کنند، به طروی که مقدار کشیدگی از مرکز تصویر به سمت بیرون بیشتر می شود. که در بعضی مواقع می تواند نوعی پویایی یا جنب و جوش در تصویر ایجاد کند. بنابراین زاویۀ دید را به دقت و طوری انتخاب کنید که این عناصر تصویر و کشیدگی آنها توجه بیننده را به خود معطوف کند (اغلب این عناصر در مرکز تصویر دچار خمیدگی یا کوژ می شوند)


 

علاوه بر این که عملاً همۀ عناصر اصلی و مهم یک رستوران سنتی ژاپنی در این عکس دیده می شود، یک لنز واید انگل 18 میلی متری باعث شده که ساختاری کوژ مانند و نیز فشرده در تمامی عناصر تصویر خصوصاً آن ها که به لنز نزدیک ترند ایجاد شود.

 

این عکس هم با لنز واید انگل 18 میلی متری گرفته شده، به طوری که می بینید، چیدمان کلمات نوشته شده روی پیراهن ها بیشتر توجه بیننده را به خود جلب می کند و اعوجاج لنز کمتر دیده می شود.


اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت