نکته 67: پر کردن کادر عکس با استفاه از لنز تله فتو

بستن


پر کردن کادر عکس با استفاه از لنز تله فتو

 

برخلاف لنز زاویهباز، استفاده از لنز تله فتو با یک فاصلۀ کانونی بلند اعوجاج قطری را از بین می برد و در عکس ایجاد «تختی» می کند. این مسأۀه بدون شک نقش مهمی به عنوان یک ویژگی درتصویر ایفا می کند، اما آن چه من نسبت به آن تأکید دارم از یک تمرین سادۀ ترکیب بندی فراتر رفته – و روشی سودمند برای استفاده از لنز Long-focus است، که کمک می کند تا از افق ها، آسمان و خلاصه زاویۀ دید تکراری رها شوید. بدین ترتیب که وقتی از یک موضوع با فاصله های کانونی مختلف عکاسی شود، ارتباط متفاوتی با چیدمان و به ویژه پس زمینۀ خود دارد.

مسألۀ مهم این جاست که می توان از یک موضوع عکس های متنوعی ایجاد کرد که این امر در لنز واید انگل امکان کمتری دارد.


 رنگ ها در این منظره، از شهر توسکانی ایتالیا نقش بسیار مهمی را در عکس ایفا می کند، به ویژه رنگ های قهوه ای و سیاه درخشنده اسب ها، اما آن چه ترکیب بندی خوبی ایجاد کرده استفاده از لنز تله فتو 400 میلی متری است به طوری که درختان در پس زمینه را طوری به یکدیگر نزدیک کرده که به شکل یک پس زمینه واحد درآمده است.

. بازاری در جده، عربستان سعودی، یکی از اندک بخش های شهر که هنوز بافت قدیم را حفظ کرده است. عکس شمارۀ 2 با یک لنز واید انگل (mm efl 45) گرفته شد به طوری که آسمان بدون هیچ نقش مهمی در عکس قرار دارد. اما عکس بعدی، با یک لنز تله فتو کم (mm efl160) از زاویۀ دید بالاتر و فاصلۀ دورتر نمایی کامل از ساختمانهای قدیمی این محله را نشان می دهد کهبه شکل منظمی در کنار هم قرار گرفته اند، در این تصویر به طور کامل آسمان حذف شده است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت