نکته 72: حفظ هماهنگی در عکس ها

بستن


حفظ هماهنگی در عکس ها

 

دومین مرحله در روند تولید عکس پانوراما همان طور که در صفحه های قبل توضیح داده شد، مرحله ترکیب است، که شامل رنگ و همین طور سایه روشن ها ان است. اگر هنگام عکاسی برای تمام فریم ها یک وایت بالانس را انتخاب کنید، زندگی برای نرم افزار پانوراما شیرین تر می شود. البته این روش برای تنظیمات دیگر مانند نوردهی هم اجرا می شود. به همین دلیل، هنگام عکاسی یک صحنه برای ساختن یک پانوراما پیشنهاد مفید این است که تنظیمات را در حالت دستی یا غیر اتوماتیک ثابت نگه دارید و عکاسی کنید. یک بار بدون آن که عکس بگیرید مسیری را که باید حرکت کنید و نیز نرودهی هر فریم را امتحان کنید.

چون به طور معمول در عکس هیا پانورامای 360 درجه منابع نوری دیده می شوند، خصوصاً در صحنه های خارجی در یک روز آفتابی، چنان چه یک نورسنجی واحد را در همۀ فریم ها به کار بگیرید، بعضی از فریم ها دچار فرانوردهی شده و سایه ها و رنگ ها تغییر می کند و به عبارت دیگر از محدودۀ دامنۀ پذیرش سنسور خارج می شود و ازنظر رنگ و نور ین فریم با بقیۀ فریم ها هم سان نخواهد بود. راه حل این است که این فریم را که منبع نور را در آن دیده می شود، با چند نوردهی مختلف عکاسی کنید. سپس آنها را به روش HDR ترکیب کنید. البته اگر با فرمت RAW عکاسی کنید، دامنۀ اصلاحات وسیع است و گرفتاری زیادی ندارید و به راحتی این فریم با بقیه همگون می شود. به هر تقدی هنگام عکاسی پانوراما به نکات زیر توجه کنید:

*فوکوس دوربین را در حالت دستی قرا ردهید و عموماً بی نهایت (∞) را فوکوس کنید.

* بکوشید از دیافراگم های باز استفاده نکنید زیرا به عمق میدان زیاد نیاز دارید.

*از وایت بالانساتوماتیک استفاه کنید تا در هنگام چرخاندن دوربین فریم ها تغییر رنگ ندهند.

*نقطۀ کانون میانی لنز را بر محور عمودی دوربین منطبق کنید به گونه ای که بدنۀ دوربین حول محور فیزکی لنز بچرخند.

برای پیش گیری از اعوجاح عناصر تصویر و در نتیجه عدم انطباق تصاویر، از فواصل کانونی بلندتر از نرمال استفاده کنید.


 مثالی از انجام ندادن تنظیمات ثابت وایت بالانس و آن چه توصیه شد. فریم های چهارگانۀ اصلی با فرمت RAW و البته با وایت بالانس اتوماتیک عکاسی شد، که بنابراین درجه حرات رنگ از چپ به راست تغییر می کند (4=K3300، 3=K4000، 2=K4500، 1=K5500). نتیجه این که، یک بار نرم افزار چسباندن عکس ها، همه را با هم ترکیب می کند که به نظر من یک تغییرتدریجی است، و تعادل خوبی میان فضای خارجی مایل به آبی و رنگ مایل به زرد فضای داخلی ایجاد می کند. در مرحلۀ رتوش نهایی با استفاده از Repace Color یا جابه جایی رنگ می توان مقدار رنگ مایل به قرمزی در سمت راست چارچوب پنجره را اصلاح کرد. برای مقایسه، چسباندن دیجیتال عکس ها با وایت بالانس نور تنگستن هم آورده شده است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت