نکته 73: نقطه کانونی میانی (یافتن مرکز فیزیکی لنز)

بستن


نقطه کانونی میانی (یافتن مرکز فیزیکی لنز)

 

نرم افزاری که دو فریم عکس تنظیم شده را به یکدیگر می چسباند عملکرد هوشمندانه ای را انجام می دهد که شامل اعوجاج هر فریم برای اندازه شدن با فریم دیگر است، اما برای این کار باید در هر فریم بخش مشترک و یکسان وجود داشته باشد. بزرگ ترین سد پیش رو خطای پارالکس است (Parallex) که با اندکی حرکت دوربین ایجاد میشود. مطمئناً دوربین باید حرکت کند، اما این حرکت به معنی چرخیدن است. اگر انحرافی وجود داشته باشد، به ویژه با لنزهای واید انگل که به صورت معمول درعکس های پانوراما به کار می رود باید دانست راه حل مشکل این است که مطمئن شوید چرخش دوربین کاملاً اطراف نقطۀ کانوین میانی لنز صورت می گیرد. می توانید آن را به عنوان optical center تصور کنید (البته به دلیل گوناگونی طراحی لنزها با عدسی ها و اجزای مختلف، ایننقطه حتماً به صورت فیزیکی مرکز لنز نیست). با یک لنز زوم، این گوناگونی در فاصلۀ کانونی های مختلف آن است.

برای هر لنز یک روش ساده، پیدا کردن نقطۀ کانونی میانی وجود دارد، البته با به کارگیری کمی آزمون و خطا. کلگی های پانوراما ویژه ای ساخته شده برای عکاسی پانوراما و چسباندن عکس ها به صورت دیجیتالی به یکدیگر که قابل تنظیم در صحنۀ عکاسی هستند و می توان دوربین را در حالت های مختلف روی آن قفل کرد. وقتی نقطۀ کانونی میانی یک لنز دقیقاً بالای نقطۀ چرخشی کلّگی قرار دارد، دیگر هیچ خطای پارالکسی ایجاد نمی شود. برای تمرین، دوربین را روی کلّگی پانوراما سه پایه قرار دهید، در نتیجه ازمنظره یاب می توانید دو لبۀ عمودی را ببینید، یکی از لبه های عمودی بسیار نزدیک به پیش زمینه و یکی در فاصلۀ دور قرار دارد، اما کاملاً به هم نزدیک شده اند. وقتی که از منظره یاب نگاه می کنید، دوربین را بچرخانید تا زمانی که فاصلۀ اندک میان این دو لبه وجود دارد. اگراین فاصله هنگام چرخش دوربین زیاد یا کم شود، دوربین را کمی روی آداپتور سه پایه به سمت جلو یا عقب حرکت دهید، تا زمانیکه به صورت یکساندرآید، همان طور که در مثال نشان داده شده است.

مهم ترین قانون در مورد عکاسی پانوراما این است که در حین پَن کردن (Pan) همواره فاصلۀ سطح کانونی (در مورد دیجیتال: سنسور) باسطح موضوع ثابت بماند و این امر زمانی اتفاق می افتد که دوربین لنز می گذرد، بچرخد؛ و دلیل این که از عدسی های واید انگل نباید استفاده کرد همین است که نقطۀ کانونی میانی این عدسی ها در داخل بدنۀ دوربین تشکیل می شود نه در داخل بدنۀ لنز. البته ناگفته نماند که رعایت کردن این قانون در مورد عکاسی مناظر که به طور معمول در بینهایت قرار گرفته اند، خصوصاً با نرم افزارهای سازندۀ پانوراما الزامی نیست و حتی اگر با یک سه پایۀ معمولی هم این کار را انجام دهید، تصور نهایی درست است. امادر پانوراماهای داخلی حتماً باید این قاعده یا قواعد را رعایت کنید.


 

این دو عکس (1 و 2) با یکفاصلۀ کانونی 14 میلی متری تنها برای تعیین نقطل کانونی میانی گرفته شده است. با فریم (3) به عنوان مرجع، به تغییر پارالکس میان قاب چوبی پنجره با طرف مقابل آن توجه کنید. دوربین با استفاده از روش آزمون و خطا دوباره جای گیری شد تا خطای پارالکس حذف شود.

نقطۀ کانونی میانی این لنز مستقیم بالای مرکز چرخش کلّگی پانوراما قرار دارد.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت