نکته 80: Noise- removal sequences

بستن


Noise- removal sequences

 

عکس نویزدار، در مقابل صحنۀ تاریک با نویز ناشی از نوردهی طولانی، اتفاقی است، و گاهی برای کاهش آن مشکل ایجاد می شود، اما یک امتیاز هم دارد، اگر چند فریم متوالی بگیرید به طوری که همه چیز در صحنه مشابه باقی بماند، می توانیند ازنویز خلاصشوید زیرا محل دقیق نویزها تغییر می کند.ترفند به کار رفته در این جا این است که چندین فریم با یکدیگر به روش معدل گیری (averaging) ترکیب می شود. البته روش های مختلفی برای این کار وجود دارد. همچنین انواع مختلفی از معدل گیری وجود دارد، مانند Mean average و Median average. Mean به تمام عکس ها اضافه و تقسیم می شود. Median بیشتری بخش مشترک را در سری عکس ها پیدا می کند که در اصل این روش بهترین راه برای کاشه نویز تصویر است، به طوری که آن حالت ها ایجاد شه به وسیلۀ نویز را نادیده می گیرد. درست مثل این که مقدار نوردهی ها کافی بوده اند.

این جا دو روش از پردازش هفت فریم متوالی نشان داده شده است. در اولین فریم یک نوردهی average ساده ترکیب شده در نرم افزار – Phtomatix که اجرا شده است. در دومین مفریم که با نوردهی طولانی تری گرفته شده، فریم ها در یک لایۀ stack قرار گرفته و حالت Median Stack انتخاب می شود.


 

یک توالی از 7 نوردهی مختلف. با استفاده از ترکیب نوردهی در بخش Exposure Blending نرم افزار Photomatix، اجرا و کنار هم ردیف شده اند. به صورت پیش فرض، Average، نویز تقریباً برطرف شده است.

در Photoshop، هفت نوردهی مختلف در یک Layer stack قرار می گیرد، و سپس با دستور auto aligned کنار هم ردیف می شوند.

حالت Median Stack انتخاب و اجرا شده است.

نویز در بخش های medium- toned بیشتر آشکار است. یک نوردهی تکی (چپ) با دو روش دیگر مقایسه می شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت