نکته 86: اولویتهای خود را انتخاب کنید

بستن


اولویتهای خود را انتخاب کنید

 

عکاسی در نور کم به معنای این است که باید محدودیت های فنی را کنار بزنید. در اصل، هنگام عکاسی در نور کم هرگز نور کافی وجود ندارد که اجازه دهد تنظیمات ایده آل دوربین رانجام دهید، و شما همیشه باید چیزی را فدای چیز دیگری کنید. این بخش از عکاسی دربارۀ آستانه ها و موازنه هاست. در این میان، سه عامل متغیر اصلی – سرعت شاتر، دیافراگمو ISO وجود دارد- و این شما هستید که تصمیم می گیرید که کدام یک در اولویت است.

رمز موفقیت در عکاسی نور کم این است که آستانۀ قابل قبول برای هر یک از این موارد را بدانید. یعنی به خوبی با آن ها آشنا شوید، یا دست کم، ویژگی های نویز دوربین خود را بشناسید، و توانایی خود را در نگاه داشتن دوربین روی دست بالا ببرید، همچنین سرعت شاتر مورد نیاز برای هر موضوع متحرک را درعکاسی بشناسید. سپس باید اولویتی را برای خود انتخاب کنید. مثلاً عمق میدان مهم است یا بی حرکت بودن موضوع و یا هر چیز دیگر و این بستگی به شرایط و سطح توقع شما از حداقل کیفیت عکس دارد.

گاهی محوی موضوع متحرک قابل قبول است. البته بستگی دارد که در کجای این اتفاق می افتد و در عکس چطور به نظر می آید. و گاهی هم ممکن است مزاحکمت نویز را به جان بخرید که کشیدگی و محوی موضوعات متحرک را نداشته باشید. یعنی از ISO های زیاد استفاده کنید. این مطلقاً به تصمیم شما بستگی دارد

به دلیل این که نویز رنگی یک پدیدۀ منحصر به عکاسی دیجیتال است، توجه بسیاری را به خود جلب کرده که البته این خوب است. اما وقیت مشکلاتی مانند حفظ بات دوربین در مقابل تکان ها و یا حرکت موضوع و یا مشکل فوکوس کردن با یک دیافراگم باز به وجود می آید داشتن نویز رنگی در تصویر چندان اهمیت ندارد و ترجیحاً باید آن را نادیده بگیرید. زیرا یک تصویر پر از نویز محصول استفاده از حساسیت زیاد، حداقل، قابل تشخیص است.


برای این منظرۀ شهری شبانه، ISO کم برای پرهیز از نویز اولین اولویت من بود، به طوری که از یک دیافراگم بسته برای عمق میدان خوب استفاده کردم. بنابراین در طول مدت زمان طولانی نوردهی دوربین را روی سه پایه قرار دادم تا از هرگونه تکانی جلوگیری شود.

عکاسی به روش دوربین روی دست، در شرایط نور محیط کم که باید سرعت شاتر سریع تری را انتخاب می کردم تا از هر نوع تکان ممکن دوربین جلوگیری شود. در هر صورت از ISO بالا استفاده کردم و پذیرفتم که بالاخره نویز در تصویر ایجاد می شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت