نکته 89: پایه های موقت

بستن


پایه های موقت

 

با استفاده از کمی تخیل می توانید از هر آن چه در اطرافتان برای محکم نگاه داشتن دوربین وجود دارد به کار ببرید و با به کارگیری آن ها می توانید عکس قابل قبول تری بگیرید، بنابراین دوربین را روی هر سطح جامد و محکم قرا ردهید که تقریباً برابر با استفاده از یک سه پایه است. وسایل کمکی می تواند نرده، دیوار، چراغی در خیابان، سقف اتومبیل و حتی سطح زمین باشد. بعضی از وسائل شخصی شما نیز در موقعیت های مختلف به کار می آید مانند یک کیف روی شانه ای نرم، ژاکتیکه به خوبی تا شده یا ح تی یک کفش. برای مثال از یک کیسۀ پلاستیکی پر شده از برنج می توان استفاده کرد، همچنین می توانید از بسته های پلی استرین هم استفاه کنید. دوربین را روی آن قرار دهید و کاملاً درون آن فرو ببرید تا از تکان خورد دوربین جلوگیری کنید. 


سبک سفر کردن گاهی به معنی جاگذاشتن سه پایه در خانه است، اما باز این باعث نمی شود که دوربین را هنگام عکاسی در نور کم نتوانید درست نگاه دارید و از تکان آن جلوگیری کنید. در این جا من از کیفم استفاده کردم و دوربین را طوری روی آن قرار دادم که کمترین تکان را داشته باشد و درست، مثل یک کیسۀ پر از برنج استفاده کردم.

 

یک نمونۀ ساده از وسیله ای که به سرعت درست می شود. تمام آنچه نیاز دارید چیزی که جادم باشد، مثل برنج که بتوان کیسه پلاستیکی را با آن پر کد البته هر نوع دانه ای که بتوان دروبین را روی آن قرار داد که شکل بگیرد قابل استفاده است. این جا یک کیسۀ مخصوص غذا از برنج خام پر شده است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت