نکته 98: مبدل های RAW یکسان نیستند

بستن


مبدل های RAW یکسان نیستند

 

به عنوان یک تذکر یادآور می شود که بی شک عکاسی دیجیتال بعد از گرفتن عکس ادامه دارد، در این میان جنگ نرم افزارها وجود دارد و به سوی بهترین ویرایش تصویر نزدیک می شوند میدان جنگ فایل RAW است، زیرا این فایل تصویر را همان طور که ثبت شده نشان می دهد. ایننبرد دلانگیز است به شرطی که نرم افزارهای مبدل فایل های RAW تفاوت های زیادی در نتیجۀ کار ایجاد نکنند. البته ما عکاس هستیم و مهندس طراح نرم افزار نیستیم، در حال حاضر گروه های مجرّبی روی روش هایی کار می کنند تا تصاویری که قبلاً عکاسی کرده اید واضحتر، با دقت بیشتر، نویز کمتر و در مجموع به نوعی باشد که شما آن را می پسندید. De-mosaicing یکی از همین موارد است، این کار را تمام مبدل های RAW با شمارش و محاسبۀ رنگ های حذف شده برای هر پیکسل انجام می دهند (تفاوت های بی پایان در این عملکردها وجود دارد و اگر ظاهر عکس برایتان مهم باشد، نمی توانید آن را نادیده بگیرید).

خطور موازی که در مجاورت یک پیکسل واقع شوند در عملکرد De-mosaicing مبدل های RAW دچار گرفتاری و عارضه می شوند. این جا پنج نوع مبدل RAW امتحان شده و تنها Photoshop 4 ACR و 5 DxO Optics شیارهای ستون های موزه لوور پاریس را به خوبی نشان داده اند. سه نرم افزار Bibble, Nikon NX و 4 Capture One تعدادی برداشتهای اشتباه را نشان داده اند، و Bibble, Nikon NX هر دو به خوبی رنگ ساخته شده را مشخص کرده اند.

البته آن چه شما از تولید کنندۀ دوربین Nikon انتظار دارید این است که بهترین روش تنظیم عکس ها را با نرم افزار خود داشه باشد، که این جا چنین نیست.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت