دیافراگم لنز و کارایی آن

بستن


دیافراگم لنز و کارایی آن

 

شايد براي عكاسان مبتدي دريچه ديافراگم كمي گيج كننده به نظر مي رسد.اما براي شفاف سازي كارايي آن به چشم هاي خود دقت كنيد.

مردمك چشم انسان در مواجهه با نور زياد كوچك مي شود تا از ورود حجم زياد نور به چشم جلوگيري كند و بر عكس در فضاهاي كم نور و تاريك مردمك بزرگ تر مي شود تا ميزان بيشتري نور براي ديدن اطراف و اشيا وارد چشم شود.

دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن2دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن

دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن4دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن3

 

ميزان باز بودن ديافراگم با يك عدد نشان داده ميشود.اين عدد شامل كسري است كه صورت آن عدد دو نكته مهم درباره اين گزينه وجود دارد :

  •  دريچه ديافراگم در حالت خودكار به طور مستقيم با سرعت شاتر و حساسيت دوربين به نور درگير است و هم زمان با اين دو عامل ميزان نور را جهت ثبت سوژه تنظيم مي كنند.
  • باز يا بسته بودن اين دريچه بر روي وضوح عمق ميدان تصوير اثر مستقيم دارد.بدين شكل كه هرچه عدد ديافراگم بيشتر باشد وضوح بيشتري در عمق تصوير خواهيم داشت و بر عكس.

دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن5

دریچه دیافراگم از داخل دوربین

اندازه گیری دريچه ديافراگم

دريچه ديافراگم با علامت اختصاري F  نمايش داده مي شود.هر درجه ميزان نوري كه قرار است به دوربين وارد شود را نشان مي دهد.در نتيجه :

  • زماني كه عدد ديافراگم بيشتر مي رود ، دريچه بسته تر مي شود و نور كمتري وارد دوربين مي گردد اما عمق ميدان تصوير بيشتر خواهد بود و بر عكس.
  • زماني كه اين عدد كمتر مي شود دريچه دوربين بازتر و نور بيشتري وارد دوربين مي گردد اما عمق ميدان كمتر خواهد بود.

دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن6

دریچه دیافراگم بسته (سمت راست) و دریچه دیافراگم باز (سمت چپ)

دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن9دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن8دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن7 

تصویر بالا- سمت راست با f/22 و تصویر وسط با f/5.6 و تصویر سمت چپ با f/1.8 گرفته شده است

دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن11دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن10

 تصویر سمت راست با f/8 و تصویر سمت چپ با f/3.3

دریچه دیافراگم لنز و کارایی آن12

 اعداد دریچه دیافراگم در دوربین های مختلف، متفاوت است اما این طیف بسیار مرسوم است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت