نحوه کار لنز دوربین عکاسی

بستن


نحوه کار لنز دوربین عکاسی

 

لنز عكاسي تركيبي از چند عدسي است كه وظيفه گردآوري و متمركز كردن پرتوهاي نوري كه از سوژه بازتابانده مي شوند، بر روي فيلم عكاسي يا صفحه الكترونيكي حساس به نور در درون دوربين را به عهده دارد.

لنز دوربین عکاسی

 به طور كلي دوربين هاي مكانيكي حرفه اي از سه قسمت تشكيل شده اند :

 1- Lens

 2- Body

 3- Magazine

 عدسي وسيله اي است قرص مانند كه از ماده اي شفاف مانند شيشه ، كوارتز يا پلاستيك ساخته شده است.

اين ابزار از دو سطح منحني ، يا يك سطح صاف و يك سطح منحني تشكيل شده است و معمولاً براي ايجاد تصوير به كار مي رود.

عدسي ها درتلسكوپ ، دوربين هاي چشمي ، ميكروسكوپ ها ، دستگاه هاي نمايش فيلم ، عكس و اسلايد ، عينك هاي طبي و ذره بين و بسياري از وسايل ديگر به كار مي روند.

در هر لنز چند قسمت اصلي وجود دارد:

 1- محور اصلي لنز

 خطي فرضي و كاملاً افقي كه از مركز لنز عبور مي كند و آن را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند.

محور اصلي لنز

 2- نقطه مياني يا مركز لنز

 منظور از نقطه مياني ، مركز هندسي لنز است ؛ نقطه يي در ميان محور هندسي لنز كه آن را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند.

 3- كانون اصلي لنز

 اگر دسته اي از پرتوهاي موازي كه با محور لنز در يك راستا قرار دارند ( موازي اند ) به يك لنز محدب بتابند ، در سوي ديگر آن ، همگرا شده و در نقطه اي به يكديگر مي رسند ، اين نقطه كه بر روي محور اصلي لنز قرار دارد ، كانون اصلي ناميده مي شود.

 4- فاصله ي كانوني

 به فاصله ي كانون اصلي لنز تا مركز عدسي فاصله ي كانوني گفته مي شود.اين فاصله كه با واحد ميلي متر اندازه گيري مي شود ، بيانگر بسياري از ويژگي هاي يك لنز است و با علامت اختصاري F يا FD  مشخص مي شود.

 5- صفحه ي كانوني

صفحه ي كانوني

 اگر دسته اي از پرتوهاي نور كه گروه با هم موازي هستند ولي با محور اصلي لنز موازي نيستند ، به يك لنز  محدب بتابند ، در سوي ديگر لنز همگرا مي شوند و در نقاطي به هم مي رسند كه با كانون اصلي لنز در يك صفحه قرار دارند.

اين صفحه ي فرضي كه كانون اصلي لنز نيز يكي از نقاط آن است و بر محور لنز عمود مي باشد ، محل تشكيل تصوير بوده و صفحه ي كانوني ناميده مي شود.

در دوربين هاي آنالوگ فيلم در محل اين صفحه ي فرضي قرار مي گيرد و در دوربين هاي ديجيتال صفحه ي حسگر نوري الكترونيكي دوربين در اين جا تعبيه شده است ، لنز عكاسي استوانه اي شكل است و تصويري دايره اي شكل را توليد مي كند ، دوربين عكاسي كادري مربع يا مستطيل را از اين تصوير گرد جدا كرده و بر روي فيلم ثبت مي كند.

 6- قدرت نوري

 كميتي است كه از تقسيم فاصله ي كانوني عدسي بر قطر موثر آن كه قطر بازترين حالت ديافراگم آن عدسي است ، به دست مي آيد.

قدرت نوري را به Number-F  نيز مي شناسند.اين عدد در لنزهاي رايج ، همواره از يك كوچكتر است ، چون قطر لنز پيوسته از قطر بازترين حالت ديافراگم بيشتر است و به هر حال بخشي از نوري كه به فضاي عدسي وارد مي شود از اين طريق به هدر مي رود.

 7- زاويه ي ديد لنز

زاويه ي ديد لنز عبارت از گستره اي از صحنه است كه توسط لنز ديده مي شود.

زاويه ديد به واسطه ي ابعاد كادر فيلم مشخص مي شود ، لنزها داراي زاويه ي ديد افقي 8 همچنين زاويه ي ديد عمودي 9 هستند ، ولي بيشتر اوقات هنگامي در مورد زاويه ي ديد يك لنز صحبت مي شود ، منظور زاويه ديد افقي است.

رابطه ي ميان زاويه ي ديد لنز و فاصله ي كانوني آن به اين شكل است كه هرچه زاويه ديد بيشتر شود ، فاصله ي كانوني كوتاه تر خواهد بود و هرچه زاويه ديد بسته تر باشد ، لنز داراي فاصله كانوني بلندتري است.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت