مكانيزم ثبت تصوير بر روی فيلم عکاسی

بستن


مكانيزم ثبت تصوير بر روی فيلم عکاسی

 

انرژي لازم براي تبديل برومور نقره يا يدور نقره به نقره عنصري از ماده شيميايي مورد استفاده در فرآيند ظهور فراهم مي شود.

پيش از ظهور، اطلاعات بصورت يك تصوير نهان به شكل دانه هاي حساس شده روي شيشه يا فيلم ذخيره شده است.

پس از ظاهر كردن فيلم يك تصوير منفي ( نگاتيو ) بدست مي آيد.

نگاتيو يعني خلاف آنچه در اصل تصوير ديده مي شود.بنابراين قسمتهاي روشن تصوير بر روي فيلم تيره مي افتد و بر عكس قسمتهاي تيره آن به صورت روشن نقش مي بندد.

چون دانه هاي املاح هالوژني نقره به تنهايي فقط به نور آبي و نور فرابنفش نزديك حساسند ، بايد مواد رنگي يا رنگيزه هايي به آنها افزوده شود تا تابش بخشهاي ديگر بيناب را جذب كنند و براي حساس كردن دانه ها ، مسير فراهم آورند.

فيلم هاي فرو سرخ هم موجودند ، ولي بايد با مراقبت ويژه نگهداري شوند.چون به سبب حساسيت به گرما خيلي زود آسيب مي بينند.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت