در عکاسی، ساده گزینی کنید

بستن


در عکاسی، ساده گزینی کنید

 

با اضافه كردن عناصر تركيبي زياد در عكس گول نخوريد.بلكه از خودتان بپرسيد كه مهمترين المان در جلوي شما چيست.

همان چيزي كه شما را وادار ميكند تا دوربين را جلوي چشمتان بگذاريد و آنگاه ترتيبي دهيد تا المان هاي ديگر به سوژه اصلي كمك كنند.

حتماً لازم نيست كه سوژه بزرگترين المان تصوير باشد ، بلكه ميتوانيد سوژه را كوچكتر كرده اما از يك عمق ميدان كمتر استفاده كنيد تا عناصر اضافي عكس تار شوند.

براي اينكه سوژه در مركز توجه قرار گيرد راه هاي ديگري نيز علاوه بر انتخاب ديافراگم باز وجود دارد.مثل انتخاب سرعت شاتر كمتر براي تار شدن عناصر متحرك يا حذف آنها با استفاده از سطوح يا رنگ هاي پركنتراست.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت