کنترل عمق میدان در عکاسی

بستن


کنترل عمق میدان در عکاسی

 

عمق ميدان ، بنابر تعريف فاصله اي است از جلوي دوربين تا جايي كه اشياء و سوژه ها در آن فاصله واضح ديده مي شوند.

بعنوان مثال هنگام عكسبرداري پرتره ، عمق ميدان را جهت برجسته تر شدن سوژه و محو نمودن پس زمينه ، كاهش داده و بر عكس هنگام عكسبرداري مناظر عمق ميدان را تا حداكثر افزايش مي دهند.

سه عامل زير در كنترل عمق ميدان موثر مي باشند.

اندازه ديافراگم : هرچه ديافراگم بسته تر باشد عمق ميدان بيشتر و هرچه ديافراگم بازتر باشد عمق ميدان كمتر ميگردد.

فاصله دوربين تا سوژه : با افزايش فاصله دوربين تا سوژه ، عمق ميدان افزايش يافته و با كاهش فاصله عمق ميدان كاهش مي يابد.

فاصله كانوني لنز : با افزايش فاصله كانوني ( تله ) عمق ميدان كاهش يافته و با كاهش فاصله كانوني ( وايد ) عمق ميدان افزايش مي يابد.

هر كدام از عوامل فوق به تنهايي بر عمق ميدان تأثير مي گذارند اما تأثير آن ها در تركيب با يكديگر بيشتر خواهد بود.بعنوان مثال مي توانيد كمترين عمق ميدان را با لنزي زوم شده بر روي سوژه اي نزديك با ديافراگم باز حاصل ميگردد.بهمين ترتيب مي توانيد بيشترين عمق ميدان را با لنزي وايد و ديافراگمي بسته از سوژه اي در فاصله اي دور ، بدست آوريد.

عمق ميدان كم :


عمق ميدان زياد :


عمق ميدان مناسب :


اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت