باران اسیدی چیست؟

بستن


باران اسیدی چیست؟

 

کارخانه ها و نیروگاهها مواد شیمیایی را در هوا آزاد می کنند. اتومبیلها گازهای سمی را از اگزوز خارج می کنند.

این مواد سمی از بین نمی روند بلکه با قطرات ریز آب ترکیب شده و تولید اسید می نمایند.

قطرات اسید به شکل قطرات باران یا دانه های برف به زمین باز می گردند که به آن باران اسیدی می گویند.

باران اسیدی، ماهیان و دیگر حیوانات را در رودخانه ها و دریاچه ها از بین می برد.

این باران درختان را نابود کرده و با کشتن باکتریهای موجود در خاک، آن را تخریب می کند.

این باور وجود دارد که باران اسیدی تخریب کننده بناهای تاریخی و نابود کننده درختان در تمام دنیا می باشد.

در جنوب قاره اروپا، یک سوم جنگلها توسط باران اسیدی نابود شده اند.

بادها، آلودگی را به جایی دورتر از منبع آن می برند. بنابراین برای مثال  گازهای سمی که از کارخانه های انگلستان خارج می شوند می توانند باعث بارش باران اسیدی در سوئد شوند.

باران اسیدی چیست؟

باران اسیدی چیست؟2

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت