عدد عجیبی که یک یهودی را مسلمان کرد

بستن


عدد عجیبی که یک یهودی را مسلمان کرد

 

مردی یهودی نزد حضرت علی علیه السلام آمده و گفت عددی به من بگو بدون کسری نصف و ثلث و ربع و خمس و سدس و سبع و ثمن و تسع و عشر داشته باشد.( یعنی عددی به من بگو که نصف و یک سوم و یک چهارم و یک پنجم و یک ششم و یک هفتم و یک هشتم و یک نهم و یک دهم آن کسری نباشد. و به عبارت دیگر عددی به من بگو که بر اعداد 2 تا 10 بخش پذیر باشد)

- علی علیه السلام به وی فرمودند: اگر بگویم مسلمان می شوی؟

- گفت: آری

- پس به وی فرمودند: «اضرب ایام اسبوعک فی سنتک» روزهای هفته ات را در سالت ضرب کن. یعنی  7 (ایام هفته) را در 360 (ایام سال یهودی) ضرب کن که حاصل آن مطلوب توست.

و چون یهودی آن را صحیح یافت مسلمان شد.

7x360=2520

252=10÷2520

280=9÷2520

315=8÷2520

360=7÷2520

420=6÷2520

504=5÷2520

630=4÷2520

840=3÷2520

1260=2÷2520

ملاحظه می فرمایید که عدد 2520 بر تمامی اعداد 2 تا 10 بخش پذیر است.

ارسال شده توسط "هانی" از اعضای سایت

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت