پنج سوال با یک میلیون دلار جایزه

بستن


جایزه یک میلیون دلاری

 

غضنفر در یك تست هوش دردانشگاه كه جایزه یك میلیون دلاری برایش تعیین شده بود، شركت كرد.

سوالات این مسابقه به شرح زیر بود :

1 - جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟

الف- 116 سال ب- 99 سال ج- 100 سال د- 150 سال

غضنفر از این سوال بدون دادن جواب عبور كرد.


2 - كلاه پانامایی در كدام كشور ساخته میشود؟

الف-برزیل  ب-شیلی  ج-پاناما  د-اكوادور

غضنفر از دانشجویان دانشگاه برای جواب دادن کمك خواست.


3 - مردم روسیه در كدام ماه انقلاب اكتبر را جشن می گیرند؟

الف-ژانویه  ب-سپتامبر  ج-اكتبر  د-نوامبر

غضنفر از خدا كمك خواست.


4 - کدام یك از این اسامی اسم كوچك شاه جورج پنجم بود؟

الف-جان  ب- آلبرت  ج-جورج  د-مانوئل

غضنفر این سوال رو با پرتاب سكه جواب داد.


5 - نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام از چه منبعی گرفته شده است؟

الف-قناری  ب-كانگرو  ج-توله سگ  د-موش صحرایی

غضنفر از خیر یك میلیون دلار گذشت.

اگر شما فكر میكنید كه از غضنفر باهوش تر هستید و به هوش او میخندید پس لطفا به جواب صحیح سؤالات در ادامه توجه كنید:

1 - جنگهای صد ساله از سال 1337 تا 1453 به مدت 116 سال طول كشید.

2 - کلاه پانامایی در كشور اكوادور ساخته میشود.

3 - انقلاب اكتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود.

4 - نام كوچك شاه جورج آلبرت بود (در 1936 او نام كوچك خود را تغییر داد)

5 - توله سگ در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA كه در فارسی به معنی جزایر توله سگها است.

هرگز به غضنفر نخندید!!

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت