طعم شوهر

بستن


طعم شوهر

 

دختری کرد سوأل از  مادر

که چه طعم و مزه دارد شوهر

مادر از پرسش آن ماه غدار

لحظه ای کرد تأمل نا چار

گفت با خود که بدان لعبت مست

گربگویم مزه اش شیرین است

از غم شوی روانش کاهد

یا بلا فاصله شوهر خواهد

ور بگویم مزه ی آن تلخ است

تا ابد می کشد از شوهردست

گفت با دختر شوخ و زیبا

ترش باشد مزه ی شوهرها

دخترک در تب و تاب افتاد

گفت مادر دهنم آب افتاد

 

محمد علی احسانی طباطبایی

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

ورود کاربر

RSS مطالب

آمار سایت

آمار سایت

تعداد اعضای سایت

شما هم به ما بپیوندید.

عضویت رایگان است.

عضویت در سایت